Carl Lundström

Carl Lundström häpnar när han ser den svenska samhällsledningen och dess framtidsplaner. Han tar sin lilla del av ansvaret för vad som komma skall och gläds mer åt handling än åt förhoppningar. Och han gläds då fler förstår värdet av det som få försvarar.

Artiklar av skribenten