Lästips: Det nya Antaios

Filosofi, Geopolitik, Historia, Indo-europeana, Kultur, Metapolitik, Nya högern, Religion, Traditionalism

Tidskriften Antaios drevs av de båda konservativa tänkarna Ernst Jünger och Mircea Eliade under 1960-talet. Antaios lades ner 1971, men hade då redan haft ett varaktigt inflytande på Europas intellektuella hedniska återuppvaknande. Idag finns det ett nytt Antaios, som fortsätter Jüngers och Eliades projekt i en ny tid. Detta nya Antaios är väl värt en närmare bekantskap för både hedningar och andra.

Our goal is to provide a philosophical stance combined with the academic study and research. Our perception of the Hypermodernity is the critical one; rather we advocate a return to noble spirit and pluralistic values of the Polytheism. Hence our intent is to build a positive critique of Hipermodernity / Post-modernity and its dogma… Our studies and work are based upon the principle of free thought and the rejection of any kind/form of fanaticism, totalitarianism, dogmatism, dualism, the concept of Revelation or utilitarianism.
– The New Antaios

Tidskriften har läsvärda artiklar om historiska gestalter som Frans Eduard Farwerck, Jan Assmann,Werner Herzog, Geirr Tveitt och Hermann Löns. Man kan också notera artiklar av intresse för varje presumtiv gentleman, med ämnen som tobacciana och den romerska villan.

Antaios is uniting Earth and Sea, soil and water without whom both there is no life. Antaios father was Poseidon, the God of Sea and mother Gaia of the Earth. Antaios or Antaeus in Greek means as well ‘’against’’ so in this way ‘’The New Antaios’’ is in cultural and philosophical terms set to make an intellectual bulwark against that what is destroying Our European culture, tradition, heritage, folklore and with that ultimately our roots.
– Leichhardt

Det nya Antaios är inget politiskt projekt, men redaktörerna är mycket intressanta för den som står nära den europeiska nya högern, den historiska konservativa revolutionen eller Dugins fjärde position. Thor Einar Leichhardt är en etnisk tysk från Kroatien, och räknar bland sina inspirationskällor bland annat Ernst Jünger, Dominique Venner and Nicolás Gómez Dávila. Han är också initierad i Gaudiya Vaishnavism. Föutom det nya Antaios driver Leichhardt även bloggen Strahlungen. En läsvärd intervju med honom, genomförd av Robert Steuckers, finns att läsa här: Antaios, spiritual sources of Europe (Steuckers) Bland annat tar Leichhardt upp släktskapet mellan kroatiska och persiska myter och traditioner, liksom inhemska företrädare för en konservativ revolution i Kroatien.

Culture in post-technocratic era will be very closely related to the reestablishment of mythology, in terms of recognition and the awakening of true mythical content, marked by innovation and revitalization of the ancient and traditional form, rather than, as hitherto, their exorcism. Meaning and purpose of the process of de-mythology, by contrast, must be limited to the one it had in traditional societies: the cleaning of degenerate “folklore” mythical forms, as to let into their place those who credibly represent the tradition.
– Boris Nad

Boris Nad är en serbisk poet och författare, med fokus bland annat på geopolitik och myt. Han driver den egna hemsidan Arktogeja, och återknyter till en indo-europeisk och hyperboreansk mytologi. Hans artikel The Return of Myth är ett bra exempel på hans intresse för mytens betydelse, Myths about Hyperborea ett bra exempel på hans försök att föra den hyperboreanska myten vidare. Vad gäller hans geopolitiska skrifter påminner de starkt om Aleksander Dugins eurasianism.

Sammantaget är det alltså ett antal mycket givande och värdefulla bekantskaper för varje vän av Europa och hennes traditioner och myter, likväl som hennes framtid.

Lejon

New Antaios
Eurocontinentalism