Lästips: Genetisk Europakarta

Okategoriserade

Kartläggningen av den mänskliga arvsmassan innebär att vi får en allt klarare bild av olika folkgruppers historia och inbördes relationer. Detta är positivt, då det bekräftar sådant som att de europeiska folken är brödrafolk och att det triumferande talet om att ”det finns inga rena raser” endast är sant i så begränsad omfattning att det blir ointressant.

Intressant är den genetiska Europakarta som publicerats av den danska tidskriften Videnskab.dk under titeln Genetisk Europakort (på engelska finns studien här: Correlation between Genetic and Geographic Structure in Europe).

Kartan

Några större överraskningar bjuder kartan inte på, utöver att finländare och italienare inte genetiskt är lika nära släkt med övriga européer som man spontant kan tro. Detta visar hur rent genetiskt släktskap har begränsningar som skapare av politiska gemenskaper (ytterst är gränsdragningen alltid ett politiskt val, som förklaras bättre av en statsvetare som Carl Schmitt än en biolog). Man bör dock också notera att det genetiska avståndet mellan en svensk och en finländare är mindre än mellan en svensk och en sydeuropé. Några dramatiska avstånd rör det sig alltså inte om.

Tipstack till herr G.

Relaterat:

Videnskab.dk – Hunde stammer fra Kina (liknande studie av genetisk historia, med tamhunden i huvudrollen)

Kinesisk hund

The immigration revolution – can Europe be the same with different people in it? (tipstack till Arete)