Den elaka häxan på Wall Street

Okategoriserade

Det finns en förståelig oro för Islam och självmordsbombare hos många människor idag. Men jag misstänker att vi borde oroa oss ännu mer för vad som har hänt inom bankväsendet i Väst. Där har man utvecklat finansiella massförstörelsevapen av aldrig tidigare skådat slag, som man har låtit detonera och vars effekter vi fortfarande inte har sett det värsta av. De kan visa sig få den sammanlagda effekten av samtliga muslimska självmordsbombare att blekna vid en jämförelse. Matpriserna stiger mer och mer och folk i de fattiga länderna blir allt oroligare. Men det är inte bara i tredje världen som man har problem, även från Serbien rapporteras det om social oro orsakad av stigande matpriser. Det kan även nå oss rätt som det är.

Blythe Masters heter kvinnan som skapade de finansiella massförstörelsevapnen. Max Keiser kallar henne för "the Wicked Witch of Wall Street". Hon jobbade för J.P. Morgan 1997 när hon och hennes team utvecklade "credit default swaps" där idén var separera risken för att ett lån inte kommer att kunna betalas tillbaka från lånet självt.

Pierre Janovic har skrivit en bok om Blythe Masters. Han gör en en liknelse med Karl Marx vars böcker inspirerade revolutioner som har förändrat världen drastiskt och kostat många miljoner människor livet. Även Blythe Masters har skrivit en bok som håller på att revolutionera världen och som riskerar att få synnerligen obehagliga effekter.

Vad har det här med självmordsbombare att göra? Jo, genom internet sker allt öppet. Tusentals människor världen över är medvetna om vad som händer. Jag tvivlar på att du kan spränga den globala ekonomin i luften inför öppen ridå och förvänta dig att komma undan med dådet. Särskilt inte om det leder till att ett par miljarder människor riskerar att svälta ihjäl på kuppen. Därför är Blythe Masters, Jamie Dimon et al ett slags självmordsbankirer. Men de spelar i en helt annan division än salafisterna som spränger sig själva i luften  då och då.

Vad gör Blythe Masters nu? Hon sysslar inte med CDS längre utan köper upp så mycket råvaror som möjligt. Det har trollats fram astronomiska summor pengar ur tomma intet i USA. Pengarna har gått till bankerna. Pengarna strömmar sedan nedåt i den globala sociala pyramiden medan råvarorna strömmar uppåt och samlas i toppen. När inflationen senare kommer igång på allvar, på grund av alla pengar som har pumpats in i systemet, så förlorar pengarna på botten snabbt i värde, medan råvarorna i toppen blir mycket värdefulla. Något i den stilen tror jag är bankmaffians plan.

Max Keiser intervjuar Pierre Janovic (om du inte vill se hela programmet så börjar själva intervjun vid 13:50):