Henrik Lind

Henrik Lind (fil. kand) är verksam som musiker och författare och har bloggat som Nilrik sedan 2009. Personliga naturskildringar varvas med kritiska tankar om samtiden, resereportage och en och annan anmärkningsvärd drömsekvens. Ambitionen är att bidra till den kulturella och politiska omvälvning Norden så desperat behöver – om inte annat genom att locka läsaren att närmare bekanta sig med Sveriges natur. Allegoriska kortnoveller kan förekomma.

Artiklar av skribenten