Guillaume Faye

Guillaume Faye var en av de ledande teoretikerna inom den franska 'Nya Högern' – Nouvelle Droite – under 70- och 80-talet, och en medlem av Alain de Benoists GRECE. Efter att ha lämnat rörelsen för en karriär inom fransk media, återkom han som politisk författare 1998, då han publicerade ett antal artiklar kring olika ämnen, flera av vilka kom att utgöra delar i hans bok L'Archeofuturisme från 1999 (utgiven på engelska av Arktos 2010 under namnet Archeofuturism). Bland hans mer allmänna politiska idéer kan man finna sådant som ett nästan fullständigt avståndstagande från nuvarande politiska projekt, motstånd mot utomeuropeisk och i synnerhet muslimsk invandring och en stark pan-européisk ideologi, där han förespråkar inkluderandet av Ryssland i ett massivt Euroasiatiskt maktkomplex.

Artiklar av skribenten