Lästips: Mångfald och tillhörighet

Aktuellt, Invandringspolitik, Politik, Rekommenderat, Samhälle

Under årens lopp har vi tagit upp studier som visat att mångfald och massinvandring bland annat minskar lyckan, solidariteten och tilliten i samhället och får de rikare att emigrera och lönerna att sjunka. Särskilt gynnsamma effekter har fenomenet heller inte för statsbudgeten, brottsligheten eller bostadsmarknaden. Man skulle kort sagt kunna fråga sig varför vårt samhälle framhärdar med det hela.

Mångfald och gemenskap

Inter-racial trust is relatively high in homogenous South Dakota and relatively low in heterogenous San Fransisco or Los Angeles… in more diverse communities, people trust their neighbours less.
– Putnam

Professor Putnam kom på sin tid, motvilligt, fram till att mångfald gör att människor drar sig undan från social gemenskap och litar mindre på andra. En liknande studie har nu publicerats av James Laurence och Lee Bentley på University of Manchester.

Laurence och Bentleys studie är intressant eftersom de har med en tidsaspekt, och kan mäta ”attachment” över tid. Hur hemma känner sig människor i ett område som präglas av ökad mångfald? Deras studie tar också upp både ”stayers” och ”movers”, de som bor kvar och de som flyttar.

Slutsatsen är att med ökad mångfald minskar ”attachment”, människor känner sig mindre hemma i sitt bostadsområde. De som flyttar till ett mer homogent område ökar däremot sin känsla av tillhörighet. Man kan misstänka att detta är en viktig nyckel för att förstå den svenska bostadsmarknaden och fenomenet ”white flight”. Beteendet är kort sagt högst rationellt för den som vill sin familjs bästa.

Människor som flyttar till områden med större mångfald påverkas däremot inte lika negativt. Laurence och Bentley hänvisar här till forskning som tyder på att dessa oftare är unga och barnlösa, och därför inte påverkas lika mycket av mångfald bland annat i skolorna.

Sammantaget är det i varje fall en intressant studie. Bland annat visar den att ökad mångfald påverkar även människors känsla av tillhörighet negativt. Det många människor hyllar i debatten är därför något de flesta samtidigt helst undviker i sin egen tillvaro, något som får ses som ett intressant psykologiskt fenomen.

Vi hittar studien här:
Does Ethnic Diversity Have a Negative Effect on Attitudes towards the Community?