Den viktiga blodgruppen

Kultur, Rekommenderat, Samhälle, Vetenskap

En viktig aspekt av varje anegalitär antropologi är förmågan att identifiera de betydelsefulla kategorierna, här finner vi bland annat Evolas och Dumezils värdefulla skildring av de olika kasterna, Weiningers nyktra beskrivning av de båda könen, och Blühers intressanta av de olika läggningarna, nämnas kan även Szondis viktiga personlighetstester. Man kan notera att en i Västerlandet underskattad men likväl synnerligen värdefull faktor är blodgruppen, något som i Japan spelar en central, intressant och pregnant roll vid bedömning både av karaktär och relationer. ”The blood is the Life” heter det lika kärnfullt som koncist i Dracula och det torde inte förvåna någon om de intressanta skillnaderna mellan människotyper också kommer till uttryck i det viktiga blodet. De vetenskapliga studierna av blodgruppernas karaktärologi kan härledas till professor Takeji Furukawas banbrytande och intressanta artikel från 1927. Professor Furukawa kunde bland annat där andra gått bet förklara den taiwanesiska urbefolkningens dittills obegripliga bångstyrighet, rentav otacksamhet, med hjälp av deras blodgruppstillhörighet. Hans värdefulla och distinkta forskning återupptogs sedan på 1970-talet av Masahiko Nomi och flera andra forskare.

Idag är blodgruppen en lika viktig del av den japanska vardagen som stjärntecknen i Europa, och påverkar allt från dejtingsidor till anställningar, man kan även notera att på japanska facebook och i många mangaserier spelar blodgruppen roll. Även i Sydkorea och Taiwan utgår många från ett samband mellan blodgrupp och personlighet, för den inbitne karaktärologen kan blodgruppsanalys vara av minst lika stort värde som handstilen, den utgör också en hittills underskattad men värdefull aspekt av varje invandringskritisk ståndpunkt. Vad händer exempelvis med samhälle och kultur när en befolkning dominerad av A och 0 ersätts av en befolkning som är mer B?

A type societies tend to be characterised by monotheism such as Christianity and Judaism, with one fundamental analysis of human beings and a strong sense of societal norms. But societies dominated by B types are more prone to polytheism – like Buddhism and Hinduism – with lots of gods, and they think people are all different.
– Professor Maekawa skärskådar den svenska konformismen, intimt knuten till blodgrupp A

Krigare, jordbrukare och jägare

Bärarna av blodgrupp 0 beskrivs i litteraturen som krigare, och föga förvånande var detta en vanlig blodtyp hos den taiwanesiska urbefolkningen. Krigaren framstår som en individualist, på samma gång lojal, oberoende och självsäker men även fåfäng och svartsjuk. Bland annat John Lennon och Elvis Presley tillhörde denna grupp, den senare sannolikt som följd av sitt indianska arv. Blodgruppens bärare passar bäst med andra 0 och med AB, en thalsk koppling har föreslagits kanske på grund av denna typs idrottsliga talanger.

Bärarna av blodgrupp A går under namnet jordbrukare, civilisationsbyggare som förknippas med egenskaper som lugn, ansvar och tålamod men också en oförmåga att slappna av. Både George Bush, O.J., Britney Spears och Adolf Hitler hör till denna grupp, det står var och en fritt att själv dra slutsatser utifrån detta. Blodgrupperna 0 och A är de historiskt vanligaste i Europa, men blodgrupp A passar bäst ihop med andra A eller med AB.

Blodgrupp B förknippas med jägare, och egenskaper som individualism, optimism och styrka. Men också oförutsägbarhet och vildhet. Här finner vi Akira Kurosawa. Den mindre gruppen AB beskrivs som humanister, har ofta en dubbelnatur och här finner vi bland annat Obama. Intressant är att man kan notera att i Korea undviker många kvinnor män med blodgrupp B.

Vi läser mer om denna viktiga och intressanta forskning bland annat här, man kan notera att många tecken tyder på att blodgruppstypologin inom kort kommer väcka ett stort intresse på bred front även i vårt land:

Blood Types in Japan
What’s my blood type
Blood Type Personality Traits in Asia
Your Blood Type Determines Your Personality