Evola och den organiska staten

Okategoriserade

Det har de senaste åren vuxit fram en radikal högersfär i USA, ofta benämnd ”altright” efter sin främsta representant Alternative Right. Här blandas ofta flera olika idéhistoriska och intellektuella traditioner, från rasrealism och HBD (Human Bio-Diversity) till radikaltraditionalism och monarkism. En intressant företrädare för det senare är gruppbloggen More Right. More Right befinner sig i den sfär där traditionell konservatism och klassisk liberalism delvis överlappar, vilket antyds av intresset för herrar som von Kuehnelt-Leddihn och Hoppe.

Samtidigt är intresset för traditionalisten Julius Evola tydligt, vilket bland annat uttrycks genom ett längre utdrag ur hans Men Among the Ruins. Evola utvecklar i utdraget den traditionella synen på den sanna staten, och distinktionen mellan totalitär och organisk stat. Den organiska staten har en kärna, i form av en idé, som håller även autonoma delar samman. Mot detta kan man ställa den moderna situationen, där det ofta tycks vara tvång och konformism som håller system samman och där delarnas autonomi framstår som ett hot. Centralisering och byråkratisering framstår som tecken på förfall, Evola skriver:

An organism of a superior type includes multiple functions retaining their specific character and a relative autonomy, all the while mutually coordinating and integrating each other, converging into a superior unity that never ceases to be ideally presupposed. Thus, in an organic State we find both unity and multiplicity, gradation and hierarchy; we do not find the dualism of center and formless mass typical of a totalitarian regime. Totalitarianism, in order to assert itself, imposes uniformity.

Evola berör också den moderna statsdyrkan i utdraget, ihop med hans vidare tankar i Heathen Imperialism ger det en god introduktion till den traditionella, eller sanna, staten. Det är inspirerande läsning för den som varken vill atomism eller totalitarism, då Evola identifierar dessa båda tendensers nära släktskap. Utdraget återfinns här:

Introducing the Organic State

Jupiter

Relaterat

Julius Evola – Heathen Imperialism
Rent Principiellt: Julius Evola
Julius Evola om fascismen och nationalsocialismen