Vinnie Paz – End of Days

Okategoriserade

En intressant tendens i USA är framväxten av en hiphopscen som tar upp helt andra teman i sina texter än de materialistiska fixeringar som dominerar mainstreamscenen. Här är Vinnie Paz, känd bland annat från Jedi Mind Tricks och Army of the Pharaohs, ett framträdande namn.

Paz är av italiensk-amerikansk härkomst och har konverterat till en tämligen personlig tolkning av islam. Detta innebär att hans mer samhällskritiska texter ofta har inslag man inte finner hos exempelvis en kommunist, då det moderna samhällets materialism överhuvudtaget inte ifrågasätts eller identifieras av kommunismen.

Konspirationsteorier och ockult krigföring

När man väl identifierat materialismen är det vanligt att man börjar söka efter de aktörer som understött och spridit den historiskt, eftersom man inser att den moderna materialismen är ett väl så effektivt redskap för att förslava massorna som någonsin kristendomen eller islam. Den italienske traditionalisten Julius Evola talade här om ”the occult war”, och Paz närmar sig detta synsätt i flera av sina texter. Överhuvudtaget har sådana teorier, vilka ofta har ett ursprung långt högerut, idag en växande popularitet både i amerikansk hiphopmiljö och afro-amerikansk alternativ religiositet.

Ett särskilt tydligt exempel på Paz intresse för den ockulta krigföringen är End of Days från hans soloprojekt. Han inleder där med ett kort tal av David Icke, och fyller texten med en mängd referenser till konspirationsteoretiska teorier. De specifika detaljerna är bitvis något bisarra (”..and how they cloned Barack Hussein Obama in a test-tube”) men det övergripande perspektivet är sunt. Massorna är på många sätt slavar, och manipuleras av det Icke beskriver som ”news readers, politicians, teachers, lecturers”.

En intressant följd av Paz perspektiv och fleråriga kritik av det amerikanska systemets många angreppskrig i andra länder är hans positiva syn på den republikanske presidentkandidaten Ron Paul.

Men Ron Paul sa så mycket galna och kloka grejer! I den första republikanska debatten sa han att han skulle ta bort FBI, CIA och den federala banken. Alla tappade hakan du vet, ingen kunde förstå att han verkligen sa det, haha.
– Vinnie Paz, intervju i Kingsize

Beskyllningar om homofobi och en alternativ maskulinitet

I’m a choke faggots
My hands held more razorblades than coke addicts
We like to quote fascists

– Jedi Mind Tricks, Retaliation

I likhet med många andra reggae- och hiphopartister har Paz kritiserats för sin syn på manlig homosexualitet (”Last I heard, you niggahs was having sex, with the same sex! I show no love, to homo thugs” för att citera DMX). Bland annat har han beskrivit Kanye West som gay, och detta antyder vad som här är pudelns kärna. Denna kärna rör i hög grad två olika, vitt skilda, inställningar till maskulinitet. Å ena sidan en senmodern androgynitet, å andra sidan en hypermaskulinitet med rötterna i det afro-amerikanska ghettot. Den senmoderna androgyniteten upplevs dels som främmande för Paz och många andra med rötter i arbetarklassen, och identifieras intuitivt även som ett hinder för socialt och politiskt motstånd och kamp. En arketypisk ”faggot” för Paz torde vara en artist som säljer sig, i symbolisk mening idkar oralsex med makten och den därtill kopplade musikindustrin, och gör menings- och harmlös musik. En sådan artist är ingen riktig man (eller så hemsöks Paz helt enkelt av våldsfantasier riktade mot homosexuella män, detta kommer vi aldrig att kunna veta säkert).

Sammantaget får Vinnie Paz och hans olika projekt alltså betraktas som uttryck för en intressant och överlag positiv samtidshistorisk tendens. Till skillnad från den rena vänstern har hans samhällskritik en spirituell aspekt, hans inställning till manlighet är också oförenlig med den senmoderna androgyniteten.

Relaterat

Sizzla och mångkulturen
La Coka Nostra som samtidsfenomen
Rappare i samverkan</a