Kort om det danska gängkriget

Okategoriserade

Mångetniska samhällen dras med ett flertal problem. Ett av dessa är att rekryteringsgrunden för kriminella organisationer växer exponentiellt i socialt utsatta områden, och att detta får extra negativa aspekter när det sker i ett samhälle där klass och etnicitet delvis sammanfaller. Inte sällan leder detta till att dessa områden utvecklar parallella auktoritetssystem, där statens lagar kommer i andra hand jämfört med de lokala makthavarnas regler.

Ett extra tydligt exempel på detta ser vi sedan en tid i Danmark, där konflikter mellan MC-organisationen Hells Angels och invandrardominerade grupper antagit etniska förtecken. Aftonbladet tar upp det hela i en ledare betitlad Gängbråk växer till raskonflikter. Bland annat nämns att det invandrardominerade Nörrebro patrulleras av unga män som visiterar alla som misstänks kunna vara helvetesänglar, och att detta förhindrat levereranser av mat till äldreboenden i området. Oskyldiga har skjutits, offentliga institutioner stänger efter mörkrets inbrott, et cetera. På Hells Angels hemsida kan man läsa mer om konflikten. En talesman har uttryckt att vissa invandrare är ”i behov av en mentalitetsförändring”, vilket av webmastern tolkas som att det är sådana beteenden som våld mot skolbarn, förnedrande behandling av flickor och stenkastning mot brandbilar som avses. Samtidigt skrivs ett stort antal hyllningar i gästboken av vanliga danskar som tackar klubben för att den gör det som polis och politiker inte klarar av.

Aftonbladets ledarartikel visar här förövrigt att man inte vet vad en gästbok är för något, och skriver att ”På Hells Angels hemsida skapas en förfärande stordansk självbild”. Att gästböcker är öppna för gäster att skriva i, och att deras åsikter inte nödvändigtvis är någon annans än deras egna, tycks Aftonbladssignaturen ”EF” inte vara medveten om.

Man ger också en mycket politiskt korrekt beskrivning av de båda sidornas motivation. Hells Angels präglas alltså av en ”förfärande stordansk självbild”, medan invandrarna ”känner sig angripna”. Man menar från Aftonbladet också att det hela ska lösas genom att det ”handlar om jobb och utbildning, om bättre bostäder så att de unga inte tvingas ut på gatan” (vilka fantasisummor som skulle krävas för detta nämns däremot inte). Och naturligtvis om att ”mota de krafter som gjort främlingsfientliga Dansk Folkeparti till landets tredje största parti.

Till detta uttjatade användande av klyschor borde man egentligen bara sucka tungt som svar, men om man är tvungen att skriva något skulle det kunna bli något i stil med följande:

Kära Aftonbladet. Massinvandring är problematiskt, kostar pengar och leder till konflikter. Dansk Folkeparti hade rätt hela tiden, och ni hade fel. Lev med det, inse att ni hade fel, och sluta uttala er om saker ni inte verkar ha förstånd till

Bakgrund:

Äldre fick mat under poliseskort

Antalet gängmedlemmar exploderar

SF klara med tiopunkters gängpaket (vänsterradikala SF inser det Aftonbladet inte gör, och föreslår utvisning för vapeninnehav)

Bandekrigen