Lästips: Intervju med professor Lynn

Okategoriserade

En grundläggande tanke bakom webblogg Oskorei är att det är den identitära världsbilden som ligger i tiden, och som har svar på de aktuella frågorna. Detta innebär att företrädare för både andra ideologier och olika vetenskapliga traditioner gradvis kommer tvingas att ta upp dessa frågor (exempelvis den etniska frågan, miljökrisen, eller universalismens konkurs), och i många fall redan gör det. Man kan exempelvis se detta fenomen i den mest avancerade filosofin, där filosofer som Baudrillard och Sloterdijk i praktiken rört sig mycket nära ståndpunkter som sedan länge ockuperats av identitärer och traditionalister.

Även den mest avancerade vetenskapen tenderar att göra detta. Ett exempel på detta är forskningen kring mänsklig genetik, IQ och liknande, som gradvis undergräver den universalistiska jämlikhetsideologin och tron att alla skillnader mellan grupper av människor är ”sociala konstruktioner”. Detta innebär för normala människor inte att olika grupper plötsligt ska anses vara olika mycket ”värda” (alla sådana måttstockar är godtyckliga, så även IQ), eller att det inte finns undantag, men detta torde vara så självklart att man egentligen inte behöver gå in närmare på det.

Ett intressant exempel på detta är professor Richard Lynn, som tillsammans med professor Vanhanen skrivit den politiskt inkorrekta, men fullt vetenskapliga, IQ and the Wealth of Nations. Professor Lynn har nu intervjuats av nihilisterna bakom Corrupt.org, och intervjun står att finna här: Intervju med Richard Lynn

Intervjun innehåller bland annat flera intressanta länkar, en av dem till Lynns hemsida.