Wir rufen deine Wölfe

Okategoriserade

Wir rufen Deine Wölfe
und rufen Deinen Speer,
wir rufen alle Zwölfe
vom Himmel zu uns her.

Wir rufen Dich vor Allen.
Nun kommt die wilde Jagd,
nun laßt das Horn erschallen,
um keinen Toten klagt.

Der Feind ist schon verfallen,
eh daß der Morgen tagt.

Das Wild hat keinen Namen,
der Feind hat kein Gesicht,
das Aas hat keinen Samen,
gerecht ist das Gericht.

Die Ernte ist vergangen,
die Spreu ist täglich feil,
die Raben jetzt verlangen
ihr angemessnes Teil,

die Jagd hat angefangen:
nun hält uns, Herr, Dein Heil.

Bland mellankrigstidens nationalrevolutionärer återfanns Friedrisch Hielscher som en axel och en knutpunkt. Ideologiskt befann de nationalrevolutionära sig i närheten av både nationalsocialisterna och de radikalkonservativa, men det fanns också skillnader.

De är väl värda en närmare bekantskap, och annars svåråtkomlig information om både Hielscher och hans kamrater har samlats på det internetbaserade uppslagsverket Metapedia.

Förutom att författa dikten Wir Rufen Deine Wölfe, med tydlig anknytning till germansk-hednisk mytvärld, var Hielscher en betydelsefull ideolog och teoretiker. Han var tidig med att se ett gemensamt intresse mellan det, efter Versaillesfreden, förtryckta och avväpnade Tyskland och Tredje Världens kolonier. Detta sammanfattades i orden:

Först nu har nationalismen vaknat hos de asiatiska folken. Här har stödet från Ryssland varit till stor hjälp, även om detta land inte alltid följt den riktiga vägen. Det har på grund av sin kommunistiska ideologi ofta glömt den självständiga innebörd som ligger i varje nationalistisk rörelse.

….

Den tyska nationalismen och Asiens nationalistiska rörelser kommer att vara vänner – eller de kommer inte att vinna sin frihet.

Hielscher var också en föregångare i sin syn på det tyska Riket som främst en fråga om hållning och tro, i sin hedendom, och i sin kritik av en antisemitism som tjänar som en rökridå för grupper som själva är mer än en aning påverkade av en borgerlig världsbild (alltså en typ av antisemitism som varit ett ideologiskt försvar för grupper i maktposition som själva nedmonterat traditionella samhällen och identiteter för vinnings skull, men som velat skylla allt sådant på ”juden”).

Mer om Hielscher och liknande på Metapedia:

Friedrisch Hielscher

Wolfram Sievers

Wir rufen deine Wölfe, med engelsk översättning

Konservativa revolutionen, med ett avsnitt om den nationalrevolutionära strömningen