Att bygga euro-stammarna

Okategoriserade

Modern hedendom har ofta ett osunt förhållande till politikens sfär. Antingen är de självutnämnda ”hedningarna” i själva verket politiskt korrekta, och/eller underkastar sig diverse politiskt korrekta makthavare av rädsla för att framstå som ”elaka”. Detta är de hedningar som i var och varannan mening påpekar att ”vi är inte främlingsfientliga” och ”asatro och nazism är så olika som det går”. Detta är givetvis omanligt. Att påpeka en gång att man inte är nazist är respektabelt, men att upprepa det till leda av fruktan för makthavare är oförenligt med den heroiska och självständiga livssyn som var våra förfäders. Och om nu ”nazism” är oförenligt med hedendom, så är förövrigt miljöskövlande och själsdödande liberalkapitalism och kommunism det också.

En alltför politiserad hedendom är den andra fallgropen, där hedendomen reduceras till att bli ett redskap i en rent politisk kamp istället för en helgjuten livssyn där det ingår att man utvecklar kunskaper om forna seder, och sådana inslag som inte är rent politiska (alltså även kultur, och andlighet). ”Asatro” blir då mest en etikett. Med detta inte sagt att man inte kan vara hednisk nationalsocialist eller anarkist, men det kommer att påverka ens ideologi på många sätt.

Asatru Folk Assembly
Men det finns människor och organisationer som tagit sig förbi båda dessa fallgropar, och amerikanska Asatru Folk Assembly är en av dessa. De är djupt politiskt inkorrekta genom att påpeka att asatroende är något man är, och att det inte är något vem som helst är. Tankegången påminner lite om en mening från det första numret av tidsskriften TYR:

One must simply ask oneself: ”Of what can I be a ”first class” exemplar?” Can I be a first class Amerindian shaman? No, an Amerindian can be that. Can I be a first class Kabbalist? No, an orthodox Jew can be that.

Alltså, indiansk shamanism är en folktradition för indianer, kabbalan är en folktradition för ortodoxa judar, och asatron är en folktradition för nordeuropéer. Detta står också Asatru Folk Assembly för, och det har ibland gjort att de beskyllts för att vara ”rashatare”. Att detta är en mycket barnslig beskyllning borde framgå tydligt eftersom Steve McNallen bland sina personliga länkar visar ett starkt stöd för både afrikanska och melanesiska folk som slåss för sin existens. Asatru Folk Assembly har också valt att inte blanda in politik i sin verksamhet.

SMN

Att bygga euro-stammarna
En av de mest framträdande nyhedningarna i USA är Steve McNallen. I likhet med sin frände Robert N. Taylor är McNallen en hednisk anark, och har levt den heroiska livssynen i verkligheten. Han har både liftat genom Sahara, och skrivit reportage från krigsområden i Indien och Burma.

McNallen skriver i tidskriften The Runestone att uppgiften för den amerikanska asatron framöver är att ”bygga euro-stammarna”. Med detta menar han att den historiska hedendomen alltid var något som var intimt knutet till en gemenskap, ett kollektiv, en stam. Högtiderna firades ihop med stammen, stammen härledde sitt ursprung tillbaka till gudarna, och så vidare. Asatron var alltså en folkreligion, och en folkreligion utan folk blir lätt steril. Uppgiften blir alltså att bygga nya stammar, ett nytt folk.

Detta tribalistiska projekt är av intresse även för oss svenskar, även om våra förutsättningar är annorlunda. I USA har diverse europeiska etniska grupper blandats till det som ibland kallas ”euro-mutts”, och därför kan det vara mer realistiskt att bygga helt nya stammar av dem. I Sverige har blandningen av olika europeiska etniska grupper inte varit fullt lika stor, även om den nog kommer att bli det framöver. Det är också så att USA alltid varit en nation med flera olika folk och raser, medan Sverige historiskt varit svenskarnas land. Detta innebär att en separatism av den typ som McNallen föreställer sig för ”euro-stammarna” på sin höjd kan vara ett steg i en längre plan för Reconquista i Europa. Att bygga parallella strukturer, friskolor, fackföreningar och press, kan dock ändå spela en viktig roll, och detta kan delvis ses som ett byggande av just ”stammar”.

McNallen intresserar sig mycket för hur man kan fostra ledare för detta projekt, han nämner att druiderna utbildades under 20 år för att fylla den funktionen.

Something like these specialists are what we need to give birth to the new tribes of the next millennium. The sooner we begin to develop these women and men of might, powerful othr-filled leaders with bellies, hearts, and heads full of fire, the sooner we can bring our people out of the darkness and into the light.

McNallens artikel hittas här:

Time for Tribes

Praktisk ”tribe-building”:

Steve Von Tills bröllop

AUTONOM:s manifest är mycket närliggande McNallens tankar:

Manifest

SMacN