Boerna beväpnar sig

Okategoriserade

Genom media förmedlas ofta intrycket att vi med lite blekare hudfärg är historiens djävlar, och har en historisk skuld till dom med lite mörkare hudfärg. Detta är sällan något som sägs rakt ut (”vita är mördare och förtryckare och skall betala tillbaka genom massinvandring”), utan det sker genom valet av nyheter, valet av vilka episoder som ska läggas mest vikt vid i historieundervisningen och så vidare. Denna mer subtila variant av hjärntvätt är mer effektiv än om media dygnet runt trummade ut budskapet, eftersom många människor inte ens är medvetna om att de blir hjärntvättade när metoderna är så diskreta. Orsaken till, och effekten av, denna mediapolitik är etnomasochismen. Etnomasochismen är ofta mer ett känsloläge än en uttalad världsbild, och även detta gör den desto mer effektiv.

Ett av exemplen på etnomaschismens dominans över nyhetsbevakningen är hur media rapporterar från folkmorden på ”vita” i Afrika. Dessa folkmord är per definition ointressanta, eftersom de inte passar in i den etnomasochistiska mallen där ”vita” (eller staten USA) är förbrytare, medan ”färgade” är offer. Det rapporteras därför inte om detta folkmord, annat undantagsvis än i nationalistisk alternativmedia.

Nu tänker säkert en och annan att jag överdriver för att ta billiga PR-poäng, men faktum är att den ansedda organisationen Genocide Watch också klassificerar det som sker i Sydafrika som ett folkmord. Offren är de vita farmarna, oftast boer, på landsbygden, och folkmordet har pågått sedan 1996. Enligt Genocide Watch har folkmordet på boerfarmarna uppnått steg 4 i deras ”folkmordets åtta steg”; Organization. De skriver även att det sannolikt nått steg 5 egentligen: Polarization. Såhär skriver Genocide Watch om steg fyra:

ORGANIZATION: Genocide is always organized, usually by the state, often using militias to provide deniability of state responsibility (the Janjaweed in Darfur.) Sometimes organization is informal (Hindu mobs led by local RSS militants) or decentralized (terrorist groups.) Special army units or militias are often trained and armed. Plans are made for genocidal killings. To combat this stage, membership in these militias should be outlawed. Their leaders should be denied visas for foreign travel. The U.N. should impose arms embargoes on governments and citizens of countries involved in genocidal massacres, and create commissions to investigate violations, as was done in post-genocide Rwanda.

Länk till Genocide Watch

Folkmordet på de sydafrikanska boerna är av ett flertal skäl ointressant för svenska media. För det första är offren vita, och de passar därför inte in i den världsbild där svart=god/offer/rättfärdig rebell och vit=ond/skyldig/rasist. För det andra är det en obehaglig fingervisning om vad mångkulturella samhällen ibland innebär i praktiken. Och för det tredje ligger det nästan så långt från oss som man kan komma, rent geografiskt.

Folkmordet har därför kunnat fortgå ostört under lång tid.

Men nu tycks boerna ha börjat reagera:

Boere Return to the Laager