Sagt om islam…

Debatt, Traditionalism

Islam är här, vad vi än tycker om saken.  Att skriva något positivt om den religionen på en dissidentblogg i denna IS och SD-tid är nog ett säkert kort för att bli impopulär. Men mycket andefattigt och grovt sägs av människor som tror sig veta vad religionen egentligen står för. Med tanke på att islam har en historia som spänner över 14 århundraden och geografiskt sträcker sig över en mängd olika kulturer från västra Afrika till östra Asien så kan vi emellertid känna oss trygga i påståendet att det inte finns något enkelt svar på frågan: vad är islam? Svaret kommer variera väldigt mycket mellan Marocko och Indonesien. Om vi dessutom tar in den historiska dimensionen så står vi inför en 1400 år lång period.

Den som har en positiv syn på saken kan hitta många exempel som stöd för sin åsikt och den som är negativ kan hitta mycket som är skrämmande och dåligt. Jag har träffat många artiga, världsvana och intelligenta muslimer och har delvis därför fått en positiv syn på islam. Jag har även studerat den traditionalistiske filosofen Seyyed Hossein Nasr. De studierna har gett mig en positiv syn på vad islam kan vara på sin djupaste nivå. Någon annan kanske har stött på bråkiga gäng i ett eller annat svenskt getto och har därför fått en negativ syn på islam. Yin och yang är en kinesisk symbol som kanske passar som metafor även i det här sammanhanget. För att få en helhetsförstålse krävs dock att man lyfter fram både ljus och mörker, positivt och negativt. Ett så gigantiskt projekt ska jag dock inte försöka mig på i det här enkla inlägget.

Just nu läser vi mycket om IS. De flesta av oss är nog överens om att de inte står för något positivt. Men IS är en fundamentalistiskt puritansk domedagssekt som har uppstått alldeles nyligen inom islam. Exempelvis erövrades Palmyra av muslimerna på 600-talet. Men det är först nu, med IS, ca 1400 år senare, som man har börjat tala om att förstöra de gamla arkeologiska lämningarna i staden. Är det först nu de ”riktiga” muslimerna har anlänt? Om man låter sin syn på islam färgas av IS propaganda så kan man få den bilden. Det här är bara ett exempel och jag ska inte gå in mer på den diskussionen just nu. Istället tänkte jag lyfta fram vad några tänkare som har inspirerat mig har sagt om islam. Mycket av islamgnället på nätet ter sig småsint, ressentimentsfullt, inskränkt, pöbelaktigt och allmänt korkat. Här följer några ord från större sinnen än mitt som ett motgift:

Först har vi den antikristne prästsonen Friedrich Nietzsche:

”Christianity destroyed for us the whole harvest of ancient civilization, and later it also destroyed for us the whole harvest of Mohammedan civilization. The wonderful culture of the Moors in Spain, which was fundamentally nearer to us and appealed more to our senses and tastes than that of Rome and Greece, was trampled down (—I do not say by what sort of feet—) Why? Because it had to thank noble and manly instincts for its origin—because it said yes to life, even to the rare and refined luxuriousness of Moorish life!… The crusaders later made war on something before which it would have been more fitting for them to have grovelled in the dust—a civilization beside which even that of our nineteenth century seems very poor and very “senile.”—What they wanted, of course, was booty: the orient was rich…. Let us put aside our prejudices! The crusades were a higher form of piracy, nothing more! The German nobility, which is fundamentally a Viking nobility, was in its element there: the church knew only too well how the German nobility was to be won…. The German noble, always the “Swiss guard” of the church, always in the service of every bad instinct of the church—but well paid…. Consider the fact that it is precisely the aid of German swords and German blood and valour that has enabled the church to carry through its war to the death upon everything noble on earth! At this point a host of painful questions suggest themselves. The German nobility standsoutside the history of the higher civilization: the reason is obvious…. Christianity, alcohol—the two great means of corruption…. Intrinsically there should be no more choice between Islam and Christianity than there is between an Arab and a Jew. The decision is already reached; nobody remains at liberty to choose here. Either a man is a Chandala or he is not…. “War to the knife with Rome! Peace and friendship with Islam!”: this was the feeling, this was the act, of that great free spirit, that genius among German emperors, Frederick II. What! must a German first be a genius, a free spirit, before he can feel decently? I can’t make out how a German could ever feel Christian….”

Ernst Jünger:

”Just nu finns det i alla fall en intensiv tro hos muhammedanerna, även om det kanske kan finnas misstag. Men jag föredrar ett riktigt misstag över ett allmänt sladder.”

I ”Farligt möte” låter Jünger en av huvudfigurerna, greve Kargane, säga följande:

”Efter hans avsked begrundade han, om han inte skulle övergå till islam; än idag lekte han med tanken. Det fanns inget bättre sätt att vara i jämvikt med sig själv och världen. Men hur länge skulle man kunna hålla stånd i detta?”

Sämtliche Werke, VI, s. 378, Serpentara:

”Varför är man i islam, utan teleskop, så mycket närmare oändligheten? Det verkar som om endast ett tunt litet blad skiljer världarna åt. Allah il Allah är ekvationen, den orubbliga pelaren, på vilken de står. Och förståndet är bara skarpt när dess tänder vässas vid denna diamant.”

Julius Evola:

”… Islam presents a traditional completeness, since the shariah and the sunna, that is, the exoteric law and tradition, have their complement not in vague mysticism, but in full-fledged initiatory organizations (turuq) that are categorized by an esoteric teaching (tawil) and by the metaphysical doctrine of the Supreme Identity (tawhid). In these organizations, and in general in the shia, the recurrent notions of the masum, of the double perogative of the isma (doctrinal infallibility), and of the impossibility of being stained by any sin (which is the perogative of the leaders, the visible and invisible Imams and the mujtahid), lead back to the line of an unbroken race shaped by a tradition at a higher level than both Judaism and the religious beliefs that conquered the West.”
Revolt Against The Modern World, 243 – 244

Michel Houellebecq år 2002:

”The most stupid religion is islam”

Michel Houellebecq, Paris Review, januari 2015:

”But in the end the Koran turns out to be much better than I thought, now that I’ve reread it—or rather, read it. The most obvious conclusion is that the jihadists are bad Muslims. Obviously, as with all religious texts, there is room for interpretation, but an honest reading will conclude that a holy war of aggression is not generally sanctioned, prayer alone is valid. So you might say I’ve changed my opinion. That’s why I don’t feel that I’m writing out of fear. I feel, rather, that we can make arrangements. The feminists will not be able to, if we’re being completely honest. But I and lots of other people will. ”