Slutet för världen

Okategoriserade

Slutet för världen

Med jämna mellanrum når världen ett slut. En människas liv är inte långt så en del hinner inte uppleva ett slut, men jag tror att vi som lever nu är lyckligt lottade på den punkten.  Slutet är spännande tider, för det är ju också början på något nytt.

Vi ordnar saker och ting på ett sätt som motsvarar maktrelationerna, idéerna och världsbilden vid den viss tidpunkt. Det hände exempelvis efter 2:a världkriget när USA befann sig i en mycket stark position och i hög grad kunde ordna världen efter sina intressen. Men i sinnesvärlden tycks allt följa entropins järnhårda lag. Till att börja med fungerar ordningen bra (för dem som har skapat den), men sedan börjar den förfalla. Det vi upplever nu tror jag är slutet för (väst)världen som den har sett ut efter 1945. Det är inte min formulering. Det var tankesmedjan Europe/Leap 2020 som började tala om "La fin de l’Occident tel qu’on le connaît depuis 1945 " år 2006.

Den nuvarande politiska eliten har inte skött sig bra. Vi systemkritiker är väl medvetna om att de inte lyssnar på sina kritiker. Det är dock en sak att ignorera kritiker som också ses som fienden. Just Europe/Leap 2020 kunde dock ha varit deras egen tankesmedja, om de hade lyssnat på den. Men istället för att ta till sig av kritiken och varningarna från de egna leden så har man behandlat dem på samma sätt som man har behandlat sina fiender, dvs man har ignorerat dem. Högmod går före fall, som vi alla vet. Att den nuvarande politiska klassen inte förmår ta vara på sina begåvningar behöver dock inte hindra oss från att lyssna på dem.

Europe/Leap 2020 gör prognoser som ofta har visat sig vara träffsäkra. De varnade till exempel för den annalkande finansiella krisen långt i förväg. I början av 2008 angav de vilken månad den skulle slå igenom. Jag följde utvecklingen noga och blev överraskad när tidningarna fylldes av artiklar om den för journalister och politiker nyupptäckta krisen just på den angivna månaden, i enighet med tankesmedjans prognos. År 2008 skrev de även om en annalkande kris i mellanöstern. Den krisen har vi kunnat läsa om de senaste veckorna.

Murens Fall

Angela Merkel sade att händelserna i Egypten fick henne att tänka på hur muren som delade Tyskland i två delar föll 1989. Men hon drog inte ut alla konsekvenser av tankegången. Vilken mur är det som faller i arabvärlden?

Berlinmuren byggdes av den Östtyska regimen som en del av järnridån genom vilken Sovjetunionen ville separera Öst från Väst, för att skydda sin ordning. Jag befann mig i Ungern som tonåring sommaren 1989 och pratade då med östtyskar som flydde till Budapest och därifrån vidare till Västtyskland. De längtade efter frihet och välstånd. Några månader senare besökte jag Berlin där man kunde hyra en hammare för att slå bort en flisa från muren och spara den som en souvenir. Det fanns mycket glädje och hopp bland människorna som vandrade genom de nya öppningarna i muren.

Dimitry Orlov, författare till "Reinventing Collapse", menar att de ryska ledarna hade förlorat all motivation till att upprätthålla den kommunistiska ordningen 1989. De var lika desillusionerade som resten av befolkningen. Därför kunde den kommunistiska ordningen monteras ned fredligt. Ledarna för den nyliberala amerikanska ordningen har dock inte förlorat tilltron till sin ordning ännu. Men bland folket ökar oron och dissidenterna blir allt fler på ett sätt som liknar sovjetsystemets sista år.

Berlinmuren var ett försvar av kommunistpartiets maktmonopol i Östtyskland. På ett liknande sätt finns, enligt Europe/Leap 2020, en "mur" som har byggts av regimerna som dominerar arabvärlden för att de ska kunna behålla maktmonopolet över sina länder. "Muren" i arabvärlden är ett system som har satts upp av Washington för att kontrollera oljan i regionen och för att försvara Israels intressen. Oljeaffärerna sker med dollar. Arabländerna (utom Syrien och Libyen) har också integrerats militärt och säkerhetsmässigt med det amerikanska försvarssystemet vilket garanterar amerikanskt stöd till regimerna. Krisen för de arabiska regimerna är därför också en kris för den amerikanska världsordningen.

Enligt Europe/Leap 2020 är det en global systemkris som vi upplever. Oron på Island och i Grekland, Tea Party-rörelsen i USA, och nu den sociala oron i arabvärlden är olika uttryck för samma grundläggande kris. Den amerikanska världsordningen från 2:a världskrigets slut håller på att falla samman, liksom sovjetsystemet föll samman för 20 år sedan. När petrodollarmuren faller kommer USA få en ordentlig finansiell- och oljechock, vilket kommer att ske någon gång under slutet av 2011 enligt Europe/Leap 2020.

Den europeiska politiska klassen är är också en del av den amerikanska ordningen. Vi kan nog räkna med att den kommer att få allt större problem med sin trovärdighet framöver.

Globalt uppror

Zbigniew Brzezinski sade följande i ett tal 2009: “For the first time in human history almost all of humanity is politically activated, politically conscious and politically interactive. There are only a few pockets of humanity left in the remotest corners of the world that are not politically alert and engaged with the political turmoil and stirrings that are so widespread today around the world. The resulting global political activism is generating a surge in the quest for personal dignity, cultural respect and economic opportunity in a world painfully scarred by memories of centuries-long alien colonial or imperial domination." Brzezinski funderar på hur de intressen som han försvarar ska kunna behålla sin kontroll över skeendet. Men för oss som inte ser något som är värt att bevara i ordningen som han representerar innebär den politiska medvetenheten en möjlighet att förändra världen till något hållbarare och bättre. Inom de nuvarande ramarna får vi finna oss i att gifter sprids och finns i maten vi äter, att naturen ödeläggs i den kortsiktiga profitens namn, att vi förlorar kontrollen över vårt land och att gränserna är öppna för vemsomhelst, banker som plundrar hela länder utan att ens försöka dölja det, folkvalda politiker som tjänar internationella organisationer istället för att tjäna folket som valt dem etc etc. Alla stora problem som har sopats under mattan av det nuvarande systemets tjänare kan börja åtgärdas på allvar när vi lägger grunden för en sundare värld.

Araberna vill säkert ha "frihet" och "demokrati". Men vad betyder det för dem? Det verkar sannolikt att Islam kommer att spela en viktig roll inom en demokratisk ordning i arabvärlden. Araberna vill inte bli sekulära västerlänningar. Med "demokratisk ordning" menar jag en ordning som skapas organiskt av människorna som bor på platsen, utifrån deras värderingar och kultur, till skillnad från en ordning som tvingas på folket utifrån.

Vill européerna vara amerikaner? Vill ens amerikanerna vara amerikaner så som det ofta förstås utanför USA? Bland det fåtal politiker som jag respekterar finner vi Ron Paul. Han vill inte vara amerikan i den meningen. Så här sade han nyligen:

"[The US] government is in the process of failing, and they can’t deliver on the goods, just as the Soviets couldn’t deliver the goods and maintain their own power… We will have those same problems domestically. We face serious economic problems as this dollar crisis evolves. … We don’t need to just change political parties. We need to change our philosophy about what this country is all about."

På samma sätt som araberna försöker göra sig av med sina regimer som är under amerikansk kontroll så representerar Ron Paul en strömning som försöker frigöra det amerikanska folket från regimen som dominerar USA. Även Europa kan börja frigöra sig från det amerikanska systemet framöver. Vill vi vara skuldslavar under IMFs och Världsbankens administration? Att döma av reaktionerna på Island och i Grekland så vill vi inte det.

Jag tror att vi befinner oss i början av en global revolt mot globalisternas ordning. Vi lever i synnerligen spännande tider.