Erik Stiernhielm

Erik Stiernhielm är disputerad och intresserar sig främst för kultur-, idé- och religionshistoria, ej sällan med ett sociologiskt perspektiv. Hans bakgrund är inom det svenska utbildningsväsendet.

Artiklar av skribenten