Alexander Syding

Alexander Syding är en skribent med en bakgrund orienterad mot kraftsport, programmering, musik och geometriska matematiska metoder i fysik. Instagram

Artiklar av skribenten