Själsliga rubbningar i massinvandringens spår

Okategoriserade

Martin Ezpeleta har skrivit en läsvärd och självutlämnande artikel om hur hans identitet har bringats ur fattning av att växa upp som invandrare i Sverige. Artikeln skvallrar om hur den svenska invandringspolitiken helt förutsebart har skapat identitetsförvirrade, bittra och besvikna människor.

Invandrare har från officiellt håll lurats att tro att svensk är något man kan ”bli”. Men i verkligheten fungerar det ju inte så, eftersom svenskhet till stor del är något medfött och nedärvt, en etnicitet eller en stamtillhörighet. I synnerhet en person med uppenbart icke-svenskt yttre har i normalfallet ingen som helst möjlighet att ”bli” svensk och att uppfattas som svensk fullt ut. Det skulle i så fall ta flera generationer av upprepat ingifte i den svenska genpoolen, och inte ens då är utfallet givet.

Svenskarna är faktiskt idag, till följd av invandringen, på sätt och vis ett särdeles etniskt medvetet folk. Liksom en vistelse i utlandet skapar en förhöjd medvetenhet om sin egen etniska tillhörighet, skapar förekomsten av en stor mängd människor med utländsk härkomst i Sverige en förhöjd etnisk medvetenhet även här. Kategoriseringen svensk/icke-svensk görs av nästan alla svenskar automatiskt och dagligen och omedelbart vid stiftandet av en ny bekantskap. Det gäller i lika hög grad politiskt korrekta svenskar som det gäller politiskt medvetna svenskar, i lika hög grad etnomasochister som etnonationalister, oikofober som xenofober.

Förstörelsen av människors identitet och själsliga jämvikt, här exemplifierad av Martin Ezpeleta, är ytterligare en dyster aspekt på det mjuka folkmordsförsök som svenskarna har utsatts för. Massinvandringspolitiken är en tragedi, också för de invandrare som har lockats hit under falska förespeglingar om att det på något vis skulle gå att ”bli” svensk och helt accepterad som svensk i det svenska samhället.

Martin Ezpeletas bitterhet är fullt begriplig, även om den enligt min mening är riktad åt fel håll.

Martin Ezpeletas artikel finns här.
Se även Wodinaz’ artikel om svenskhet.