Lästips: Carlos Castaneda

Filosofi, Litteratur

Carlos Castanedas böcker har sin charm. Inte bara det, hans filosofi påminner även en del om Julius Evolas. Topic är här Castanedas idéer, hans kunskapsväg och vad detta representerar.

.

Julius Evola talar i sina böcker om att med krigarmentalitet höja sig mentalt. Se till exempel ”Metaphysics of War” (2011). Och Carlos Castaneda säger samma sak i sina texter. Man kan med viljestyrka höja sig mentalt, och för detta kan ett krigarpsyke behövas. Castanedas guru don Juan säger ju: ”A man goes to knowledge as he goes to war,  wide awake, with fear, with respect, and with absolute assurance.” [”The Teachings of Don Juan”, Arkana 1968, s 52]

Detta låter tämligen Evolamässigt om ni frågar mig. Hos Castaneda får man krigets metafysik i bok efter bok. Två liknande citat ur Castaneda är dessa:

. ”The basic difference between an ordinary man and a warrior is that a warrior takes everything as a challenge while an ordinary man takes everything as a blessing or a curse.” [”Tales of Power”, Simon & Shuster 1974, s 109]

. ”In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts. There is only time for decisions.” [”Journey to Ixtlan”, Arkana 1972, s 56]

Detta är Castaneda i ett nötskal: Nya Världens svar på Julius Evola vad gäller soldatisk etik för personligt bruk. Castaneda bjuder på mycket annat också, som astralprojektion, växelverkan med ”allies” och konsten att styra sina drömmar. Allt presenterat på ett synnerligen läsbart sätt, som en berättelse om själva den kunskapsväg Castaneda beträder för att lära sig allt detta — för att lära sig shamanismen, för att bli shaman.

– – –

Castanedas nio centrala böcker är dessa:

. The Teachings of Don Juan – A Yaqui Way of Knowledge (1968)
. A Separate Reality (1971)
. Journey to Ixtlan (1972; blev senare doktorsavhandling som: ”Sorcery – A Description of the World”)
. Tales of Power (1974)
. The Second Ring of Power (1977)
. The Eagle’s Gift (1981)
. The Fire From Within (1984)
. The Power of Silence (1987)
. The Art of Dreaming (1993)

Bok 1-4 skildrar Castanedas lärjungeskap, med mästarprovet i bok 4: att hoppa utför ett stup och med sin astralkropp axessa en annan värld, så att man inte slår ihjäl sig på botten av klyftan ifråga. Bok 5-6 skildrar Castanedas vedermödor att agera ledare för den magiska cirkel hans lärare don Juan lämnat efter sig. Bok 7-9 gör omtagningar från lärjungeskapet under don Juan.

Böckerna har en något egen terminologi. Men det är perennialism ändå, om man, säg, istället för ”dreaming body” läser ”astralkropp” och istället för ”the Spirit” läser ”Gud”. Annat, såsom inner silence, awareness, warrior förstås lätt: man är en andens krigare som höjer sitt andliga medvetande genom viljestyrka, som viljan att tysta ner sin inre monolog.

Generellt kan den vardagligare sidan av Castanedas filosofi sägas påminna om existensialism. Don Juans betonande av att man ska vara medveten om döden, vara medveten om att man ska dö, den tycks mig minna om tongångar hos Kierkegaard, Heidegger, Simone Weil och Sartre.

– – –

Castanedas böcker har sålt i miljoner ex över hela världen. Bok 1 kan vara det pedagogiska valet för den som vill ha ett lästips ur mängden. Annars är bok 4, ”Tales of Power” en smärre klassiker; här finns det mesta som gör Castaneda läsvärd. För övrigt kan jag rekommendera en annan, besläktad bok i detta komplex: ”The Sorcerer’s Crossing” (1992) av Taisha Abelar.

I Abelars bok får man en kvinnas syn på denna ”krigiska” kunskapsväg. Hon går den och hon sammanfattar allt perfekt, inklusive det där som påminner om Evolas filosofi. Hon nämner till exempel en del  om zenbuddhism och bushido, något Castaneda för sin del aldrig gör. Men att Evolas krigsmetafysik är lik bushido vet ju alla.

– – –

Vad åter gäller ”rekommendation av någon av Castanedas böcker”: de första tre böckerna är något elementära och ”indulgent”. Castaneda är en trög lärjunge, han är min själ inte född att bli ”a warrior of the soul”. Men samtidigt, börjar man med bok 1 så får man sig narrativet upprullat från en ”naturlig” utgångspunkt, dvs början på Castanedas lärjungeskap.

Vad gäller de senare böckerna, bok 7-9, som exempelvis ”The Fire From Within”, så är de något komplexa. Å andra sidan, en fullfjädrad esoteriker kan ha det trevligt i deras sällskap. Castaneda vet att varva föreläsningar med konkreta historier, så på papperet är detta inte svårläst litteratur. Tvärtom. Svårigheten ligger på sin höjd i den egenartade terminologin, i svårigheten för en västerländsk läsare att orientera sig bland ”allies”, ”luminous egg”, ”assemblage point” och ”the art of stalking”. Å andra sidan är Castaneda en västerlänning, en latinamerikafödd nordamerikan, så en bättre ciceron till indiansk shamanism är svårt att tänka sig. Visst, vi har Taisha Abelar också…

– – –

Not: Castanedas böcker listades ovan, med de engelska originaltitlarna. Alla böcker finns på svenska också. Men jag orkar inte lista dessa titlar.

.

Relaterat

Indian-existensialism

Castaneda och döden

Abelar: The Sorcerer’s Crossing

Evola: Metaphysics of War

Castaneda nämns på s 199-200 i denna bok

.