Oskar Freysingers petition för ett neutralt Schweiz

Okategoriserade

Vi lever i en tid av ombytta roller. För bara ett par decennier sedan dominerades freds- och neutralitetsrörelserna av vänstern, idag har vi istället en ”bombvänster”. Många av vänsterns sympatisörer är fortsatt kritiska till angreppskrig och till NATO, men de har förlorat kontrollen över sina partier. Istället ser vi hur den, mer eller mindre, radikala högern står i främsta ledet för att undvika krig både i Europa och övriga världen. Det är också, främst, högerpartier som frigjort sig mentalt från lojaliteten till NATO och betraktar offensiverna mot Ryssland som ett reellt hot mot freden och mot europeiskt samarbete. Här kan exempelvis nämnas Marine Le Pens positiva ord om Putin och hans ”patriotiska ekonomiska modell”. Sannolikt har politisk korrekthet och ”antirasism” spelat en central roll som trojansk häst vad gäller vänsterns oförmåga att analysera samtiden, exempelvis genom den lätthet med vilken man genom ett ”HBT-perspektiv” kunnat vända den mot Ryssland. Symbolpolitik istället för realpolitik, reifiering av svunna tiders etiketter och analyser.

Ett av de mer positiva europeiska högerpartierna är Schweiziska Folkpartiet. Det har samma rötter som vårt svenska Centerparti, i en bonderörelse, men har istället rört sig högerut och är idag det största partiet i Schweiz. Gissningsvis är det för sent för den krympande Centern att lära sig något av detta. Bland Schweiziska Folkpartiets ledande företrädare finner vi Oskar Freysinger. I dagarna har han lanserat en petition för att bevara det neutrala Schweiz. Gissningsvis äger samma processer rum i Schweiz som tidigare i Sverige, där ett uttalat neutralt land utan offentlig debatt av ledande politiker steg för steg förs i riktning mot USA och NATO. I Sverige var det hela framgångsrikt, även om det finns en betydande opinion för neutralitet, i Schweiz än så länge inte så.

OF

Kein einziges von der westlichen Koalition „befriedetes“ Land hat dadurch einen Vorteil errungen und mehrere davon versinken heute in Schutt und Asche. Dieser Interventionismus begünstigt lediglich die Waffenhändler und die Fanatiker, insbesondere im Nahen Osten.
– Freysinger

Freysinger är väldigt tydlig i sin analys av situationen i Schweiz och Europa. Det handlar om konflikten i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, vilka Freysinger inte vill att Schweiz ska ta del i. Han konstaterar att ”Die EU hat sich eindeutig zum Lakaien der USA degradieren lassen” – ”EU har låtit sig degraderas till amerikanska lakejer”. De steg i riktning mot ställningstagande mot Ryssland som tagits även av Schweiz beskriver han som fega och dumma. Han noterar att den amerikanska politiken präglas av realpolitiska intressen, ”wo überhaupt keine Moral im Spiel ist”. Han frågar sig också hur USA skulle reagerat om Ryssland legat bakom en våldsam kupp i grannlandet Mexiko. Freysinger konstaterar att eskaleringen av konflikten hotar freden i Europa, och kan leda till storkrig. Detta i en situation där Europa saknar en självständig utrikespolitik, och de politiska ledarna helt går i USA:s koppel.

Sammantaget är det en viktig och värdefull analys Freysinger gör, petitionen är också ett positivt initiativ. Schweiziska Folkpartiets politik och framgångsmodell går inte rakt av att applicera på Sverige, men man kan finna inspiration i det. Det har funnits reaktioner mot konsensushållningen i Ukrainakonflikten även från sverigedemokratiskt håll, men för att kunna klassas som ”förändring på riktigt” är det inte tillräckligt.

Vidare läsning

«Die EU hat sich eindeutig zum Lakaien der USA degradieren lassen» – intervju på Zeit-Fragen
Freysingers petition