Action Bronson som heraklidisk hiphop

Okategoriserade

Med jämna mellanrum har de bistra herrarna bakom Webblog Oskorei tagit upp metakulturellt intressanta exempel på värdefulla trender i modern hiphop, från La Coka Nostra till Jedi Mind Tricks, och turen har idag kommit till en av de kanske viktigaste företrädarna för en sådan positiv utveckling, närmare bestämt New Yorkrapparen med det i sammanhanget signifikanta namnet Arian Asllani, mer känd under artistnamnet Action Bronson, ett namnval som representerar en central arketyp i den indo-europeiska världsåskådning vars mer arkaiska företrädare Asllanis efternamn antyder att han är mer än välbekant med, då handling, action, är den occidentala vägen till upplysning och Charles Bronson kanske mer än någon annan efter Death Wishfilmerna kommit att associeras med en vehmsk/vigilante-arketyp, intimt knuten till suveränitet och utdelandet av död och rättvisa.

AB

Det finns hos Bronson en nära koppling till indo-europeiska teman, något som blir nästan kusligt tydligt i exempelvis texten och videon till Steve Wynn, där texten bland annat påminner oss om att ”the Devil is on the loose… so I must be Hercules” samtidigt som Bronson framhäver sin virilitet och kognitiva förmåga genom att påpeka att han har ”fellatio with three twins”, man kan i videon också identifiera ett subtilt inslag av metamorfos och stridsraseri, lyssa, med kannibalistiska övertoner, scenerna där Bronson skipar rättvisa genom att bita öronen av sina två rivaler i ett gym är samtidigt starka och djupt obehagliga, med en autenticitet som berört många människor illa.

Man kan också notera de kopplingar till en än mörkare hiphopscen Bronson, eller Bronsolini som han också kallar sig, likt Snoop väl medveten om värdet av att ha smeknamn som musikjournalister kan begagna sig av när de vill påskina en familjär relation, smeknamn som normalt renderar omdömen som ”lite mer förort, lite mer gata” men som med den historiskt belastade -solini-ändelsen väckt starka reaktioner enligt uppgift bland annat från SPLC och svenska Epxo, har i form av de återkommande samarbetena med den inframöse Jody Highroller, i sin tur kopplad till kretsen kring det ominöst benämnda samarbetet The White Boys.

AB

Man kan i sammanhanget också notera att Bronsolini gett uttryckt för ett närmast istida skönhetsideal och en traditionell syn på second hand, och nämna den video, den mytomspunna The Symbol, där han i flera realistiska scener utövar våld mot bland annat kvinnor, svarta och koprofiler, det sistnämnda har orsakat en viktig diskussion om koprofobi i nordamerikanska post-koloniala kretsar men Bronson tar i The Symbol också tydligt ställning i diskussionen kring illuminati, med en symbolladdad slutscen där processen görs kort med etablissemangets korrupta schatteringar, inklusive vad som inte kan tolkas som annat än illa dolda företrädare för the hiphop illuminati!

Sammantaget är detta viktig musik, och visar vägen mot en indo-europeisk hiphopscen där virilitet, psykonautiska eskapader och skägg inte står i motsättning till varandra, idag rekommenderas Action Bronson synnerligen varmt.

AB