Länktips: My Nationalist Pony

Okategoriserade

Den differentierade människan upplever i det moderna samhället ofta en förkrossande brist på mening. Sökandet efter sådan mening kan ta sig många uttryck, många av dem destruktiva och negativa. Ett av de mest adekvata och autentiska är den subkultur som kallas bronies. Bronies identifierar sig med de färgglada ponnyerna i TV-serien My Little Pony.

De psykologiska mekanismerna bakom detta beskrivs av bloggaren Koanic Soul i artikeln Neanderthals are bronies. Varje läsare torde känna igen sig i skildringen av hur den differentierade individen, hos Koanic Soul en ättling till neanderthalarna, möter det senmoderna samhället. Han skriver:

First, of course, you’re born. A shiny eyed little pony, excited to meet the wide wonderful world. Hello world! Will you be my friend?

Somewhere deep in your heart, you know that you’re going to meet a lot of people just like you. How exciting!

PPWW

Fullt så positivt blir det dock inte. Den moderna världen är banal, och ofta fientlig mot den som uppvisar naturliga och oskuldsfullt goda drag. Kontrasten till det ursprungliga Hyperborea är total.

Bloggen My Nationalist Pony utgår från ett samtidigt traditionalistiskt och nationalistiskt perspektiv, och spårar viktiga inslag från ett sådant i TV-serien. Så lever ponnyerna i en monarkistisk, ekologisk och etnopluralistisk ordning, och det finns tydligt antiegalitära övertoner. MNP citerar Little Pony-författaren Megan McCarthy:

Every little girl wants to be a princess, and not everybody can get to be a princess — but you can live up to the ideals that should come along with being a princess.

MNP kommenterar citatet på följande vis:

Head Writer of MLP:FiM Megan McCarthy telling it like it is in regards to (anti) egalitarianism and the foundations of traditionalism. Another key phrase McCarthy uses is that of “earning status" – Hierachies exist for noble reasons. Take that, cultural relativists!

Den bild av ponnysamhället MNP förmedlar är ett organiskt samhälle där olikheter respekteras och värdesätts, där monarkin är trogen mot sin idé, och där kapitalistisk konkurrens ersätts av samverkande kaster. Även för den som mot förmodan inte identifierar sig med broniekulturen är det alltså ett av de mer positiva barnprogrammen.

MLP

Man kan notera att mot bakgrund av hästens centrala roll i indo-europeisk världsåskådning och myt är det inte förvånande att affiniteter uppstått mellan bronie- och alt right-kretsar. Hästen var hos indo-européerna bland annat knuten till den kungliga funktionen genom Ashamedha, hästoffret. Vi ser de heliga tvillingarna dioscurerna eller Hengist och Horsa, ofta i hästform, och vi ser hästen som psykopomp. Verkligt intressant är också de rumänska calusari, då de var ett mannaförbund som identifierade sig med just hästar.

Om ganska exakt ett år kommer vi att ta upp kafkaeska inslag i Invader Zim.

Relaterat

Calusari – ett rumänskt mannaförbund
Lästips: Encyclopedia of Indo-European Culture (med ett stycke om hästgudinnor och hästen hos indo-européerna)
Europeiska sagoväsen: Enhörningen
Indo-européerna och hästen

Också relaterat

Charlie Sheen som traditionalist
Antiliberala perspektiv på Larry David
Traditionella inslag i tidig eurodance

MNP