Pierre Krebs – Fighting for the Essence

Okategoriserade

Pierre Krebs tillhör ihop med Alain de Benoist den europeiska nya högerns viktigaste namn. Han leder det metapolitiska Thule-Seminar och har en gedigen akademisk bakgrund.

Den svensk- och engelskspråkige har ofta svårt att stifta närmare bekantskap med den nya högerns företrädare, eftersom de antingen skriver på franska eller tyska. Det är därför en kulturgärning av rang när Arktos översatt och givit ut dr Krebs klassiska introduktion till hans världsåskådning på engelska under titeln Fighting for the Essence. Översättningen är språkligt mycket väl utförd, och boken innehåller givande förord både av Tomislav Sunic och Krebs själv.

Dr Krebs lyckas i Fighting for the Essence med konststycket att kombinera det bästa av en Alain de Benoist och en Guillaume Faye. Han är lika spränglärd som de Benoist, och texten innehåller så många citat och referenser till vår idétraditions viktiga företrädare att boken trots sin anspråkslösa längd fungerar som en ”vem är vem” för den nya högern. Många av noterna och citaten uppmuntrar också till vidare studier, Krebs berör allt från de Saint-Exupéry, Sigrid Hunke, Langbehn och Moeller van den Bruck till Heidegger, Evola, Parvulesco, Schmitt och Syberberg.

Med Faye delar han förmågan att entusiasmera, att beskriva både de hot Europa står inför och en inspirerande framtid. På ett begränsat utrymme sammanfattar Krebs alltså den nya högerns och identitarismens världsbild, samtidigt som han tar upp flertalet begrepp och gestalter som är av värde att känna till. Det är av intresse både för akademikern och för aktivisten.

Thule Seminar

Moirernas återkomst

There are many ways of letting loose the lions in Rome while the external enemy threatens at the frontiers and the internal enemy rots and paralyses all that has remained of power in the land.
– Henry de Montherlant

Dr Krebs inleder med vår tids kris, som han beskriver med indo-europeiska begrepp som mahapralaya och moirernas, ödesgudinnornas, återkomst. Han spårar krisens rötter tillbaka till den judeo-kristna religionen. Även om Europa avkristnats har ett flertal av dess inslag överlevt och dominerar ännu både filosofi och politik. Krebs dissekerar den moderna världsåskådningen, och identifierar bland annat universalismen, egalitarismen, Homo oeconomicus, globaliseringens totalitära New World Order och synen på naturen som själlös som ursprungligen monoteistiskt tankegods.

The West is neither a people, nor even a culture. The West is only a system of civilization, the status quo of a mental and geographical occupation of the Earth.
– Pierre Krebs

Krisen och dekadensen är därför inte en kris för det indo-europeiska Europa, utan en kris för det artificiella ”Västerland” som bygger på främmande tankegods, på ”the counter-world of the European Europe of pagan polytheistic tolerance, of organic philosophy and organic democracy, of the inegalitarian mentality, of the ethics of honour, of the Rights of Peoples, of the ethno-cultural consciousness of history and destiny”.

Européerna har fortfarande möjligheten att ersätta de främmande ”västerländska” ideologierna med den inhemska, indo-europeiska synen på identitet, politik, kultur, konst, natur. Boken är också undertitlad Western Ethnosuicide or European Renaissance.

TS

Americanopolis

America’s mongrel, this Europe which has sacrificed all its ideals to Mammon, the idol that ”has governed America since its origins”, this Europe that has converted itself into a new ”monotheism of the market”, to use the pertinent expression of Roger Garaudy…
– Pierre Krebs

Krebs fortsätter med att beskriva amerikaniseringen av Europa, och världen. Denna amerikanisering innebär en ”fast foodisering”, konsumtionssamhälle och en likriktning av hela världen. Den innebär också en förlust av identitet och mening Krebs skickligt beskriver:

…the solitary crowd of millions of ”I’s”, all forced into the mini-destiny of a petty, egotistic life that is increasingly painful, all in the increasingly more anguished search for a micro-happiness that wilts in the narcissistic shrivelling-up of the individuals into themselves. But the egalitarian society does not leave any other existential choice to its nomads… a society that converts the hierarchy of personalities into the atomising egalitarianism of individuals, that disintegrates the links of belonging and eradicates the identitarian consciousness…

Det är ett samhälle som inte kan hantera den i postmodern filosofi så populäre Andre, utan förvandlar Other till Same. Mot detta ställer Krebs en närmast herdersk nationalitetsprincip, där mångfalden av kulturer och folk och mötet mellan dem kan göra världen rikare. Hans ideal är en kultur som varken vänder omvärlden ryggen eller förnekar sin egen identitet.

Livsvetenskaperna

In a supreme paradox, while the worst absurdities flourish in public discourse, never, in the domains of biology or cytology, of psychology or genetics, have the researchers shown the fundamental differences that distinguish races and cultures with so much evidence.
– Pierre Krebs

Den tidiga nya högern lade stor vikt vid de såkallade livsvetenskaperna, ekologi, genetik, etologi, då deras rön normalt inte är särskilt förenliga med egalitarianismens illusioner. I vår tid är detta så tydligt att en Annica Dahlström och en Tatu Vanhanen likt moderna Galileos angrips enbart för att de publicerar sina forskningsrön.

Krebs citerar ledande företrädare för dessa vetenskaper för att visa att de olika människogrupperna är differentierade och att evolutionen fortfarande pågår. Denna differentiering är inte bara fysisk, utan också mental, och den återspeglas i mångfalden av kulturer som uppstått i de olika grupperna. Denna mångfald, både genetisk och kulturell, är något de moderna ideologerna inte kan hantera och därför eftersträvar att förinta.

Krebs visar också med utgångspunkt i forskningen att fredlig samexistens mellan olika folkgrupper förutsätter att de har sina egna territorier, även detta är något de moderna ideologerna aktivt undergräver. Därmed lägger man också grunden för förödande konflikter i framtiden.

Avslutningsvis presenterar han en inspirerande syn på metapolitisk och kulturell kamp. Sammantaget är det alltså en värdefull sammanfattning av Krebs världsåskådning, den rekommenderas varmt.

Fighting for the Essence går bland annat att få tag på här: Arktos Förlag

TS