Lars Holger Holm – Örnen landar

Okategoriserade

Flera av Sveriges idag mest intressanta söner, från Jonas De Geer till Claes G. Ryn, har det gemensamt att de emigrerat, inte sällan som följd av ett inskränkt och konformt debatt- och kulturklimat. Detta gäller också Lars Holger Holm, en av vårt lands mest givande skriftställare som under perioder levt utomlands. Detta tycks i högre grad ha drabbat den svenska kulturdebatten än Holm, då han i sina många reseskildringar ger uttryck för en kunskap om och nyfikenhet på allt från Spanien till Chiapas som smittar av sig.

Holm presenterar sig som författare, frilansskribent och violinist, och har bland annat varit programledare på Stockholms Classic FM och skrivit i Finanstidningen, Svenska Dagbladet och Samtidsmagasinet Salt. I hans senaste bok, antologin Örnen landar, samlas ett flertal av Holms artiklar. Bredden är betydande, men artiklarna har delats in i de fyra kategorierna Samhällsanalytikern, Kulturkritikern, Musikskribenten och Resenären.

Det som tidigt slår en under läsningen, som förövrigt snabbt utvecklas till sträckläsning, är Holms språkliga begåvning och omfattande bildning. Språkligt för det ibland tankarna till Nikanor Teratologens språkraseri, med minnesvärda formuleringar i stil med följande:

… antalet parkeringsplatser på exempelvis Östermalm i Stockholm är så få att den som dristar sig till att köra dit en lördag- eller söndagkväll helt enkelt inte hittar någon ledig. Den desperate ger till sist upp och parkerar för nära en korsning eller ett övergångsställe. Och si, ur en skum port uppenbarar sig så snart den olycksalige bilägaren dykt in i en affär, en parkeringsvakt som med häpnadsväckande snabbhet skriver ut en anmärkning, alltmedan patrullbilen lika plötsligt dyker upp för att rädda markkollegan från eventuella repressalier från den uppretade bilägaren, som i det läget redan hunnit komma ut på trottoaren igen.

Personligen finner jag denna kombination av snabba vändningar, långa meningar och benhård språklig kontroll underhållande, den underlättar också läsningen. Så gör även Holms uppenbart omfattande bildning, där artiklar om Montaigne, renässanstonsättaren och hustrumördaren Carlo Gesualdo, och Retsina varvas med initierade texter om relationen mellan Freud och Jung, estetiken i Walt Disneys filmer, och dirigenternas politiska ekonomi. Både musikartiklarna och reseskildringarna väcker mersmak och intresse.

ÖL

De i mina ögon kanske mest givande artiklarna är de inblickar i svenskt kulturliv och psykoanalysens historia Holm ger. På grund av sin karriär i bland annat Finanstidningen är han, i likhet med De Geer och Mohamed Omar, en insider, en som vet hur det fungerar i en annars tämligen sluten värld. Detta gör artiklar som Är du en intellektuell? och Litteraturens kris mycket spännande, och för den delen även beklämmande då de avslöjar hur det kommer sig att det ges ut så lite litteratur som avviker från konsensus i vårt land. Det beror inte minst på samspelet mellan ett antal förlag och ett bidragssystem.

Artiklarna om den komplexa relationen mellan Jung och Freud, Freuds brevväxling tolkad som ett uttryck för dödsångest och vilja till odödlighet, och de återkommande beskyllningarna om Jungs ”nazism”, tillhör också behållningen. Det är ett spännande område, och Holm är uppenbart kunnig på det.

Sammantaget är det alltså en riktigt bra antologi. Holms samhällskritik är samtidigt frihetlig och politiskt inkorrekt (vilket illustreras av hans syn på allt från alkoholmonopol och provinsiellt Europamotstånd till tvångsmässig feminism och neurotisk ”antirasism”). Han skriver också underhållande och kunnigt, vilket gör att antologins 142 sidor läses på en eftermiddag. Örnen landar rekommenderas därför varmt.

Antologin kan bland annat köpas på Arktos Förlag här: Örnen landar

Relaterat

Gudomlig Komedi – Helvetets Förgård
Solguru – Intervju med Lars Holger Holm 1/2
Solguru – Intervju med Lars Holger Holm 2/2
Gästkrönikan – Lars Holger Holm
Lars Holger Holm/Tillsammans är vi svaga