Etnisk konflikt i Rosarno

Okategoriserade

I dagarna skakades italienska Rosarno av kravaller och konflikter mellan infödda och illegala immigranter från Afrika. I svenska media beskrevs det hela främst som följden av unga rasistiska Rosarnobors agerande, det nämndes också att immigranterna utgjorde en mycket exploaterad arbetskraft. Det kan vara av intresse att närmare studera vad som skedde i Rosarno, och att sätta det i ett större perspektiv.

Bakgrund

Den som inte vill tala om kapitalismen, bör tiga om massinvandringen.
– Alain de Benoist

I den senmoderna kapitalismen är gränserna mellan ekonomins vita/lagliga, grå och svarta sektorer ofta flytande. Detta är särskilt tydligt i delar av Italien, där lokala entreprenörer inte sällan ingår i nätverk med betydande våldspotential. Dessa är ofta kända som ”maffian”, men har även lokalt namn som camorran eller n’dranghetan. De är bland annat aktiva när det gäller att utnyttja illegala immigranters arbetskraft, och med tanke på dessa arbetares usla arbetsvillkor och låga löner kan detta både leda till över-profiter och slå ut de infödda arbetarna.

Så är fallet kring Rosarno, där tusentals afrikanska immigranter i flera år levt som ett underproletariat. Deras kåkstäder har varit både fattiga och smutsiga, och n’dranghetan har inte tvekat att använda våld för att kväsa deras försök att förbättra sin situation. De infödda italienarna har samtidigt betraktat denna ständigt växande närvaro av främmande folkgrupper med ogillande eller förakt. Deras kåkstäder har exempelvis setts som, och förmodligen även varit, sanitära olägenheter. Samtidigt har arbetslösheten i södra Italien närmat sig 20%. Etniska konflikter har sin egen dynamik, och i Rosarno exploderade det hela efter att några infödda ungdomar skjutit på sina oönskade grannar med luftgevär.

Konflikt

De afrikanska immigranterna reagerade på detta med storskaligt våld riktat mot staden Rosarno och dess invånare. Hundratals immigranter satte på torsdagen upp vägspärrar runt Rosarno, och angrep bilar. Även förarna angreps, och fick fly. Ett barn skadades av glassplitter. De tog sig sedan till centrala Rosarno, där de slog sönder fler bilar, satte eld på sopor, och överhuvudtaget vandaliserade staden. Rosarnoborna fick fly och låsa in sig i sina hem. Detta upprepades på fredagen, då fönster och annat återigen slogs sönder när immigranterna stormade centrala Rosarno. Grupper av Rosarnobor försökte i detta skede försvara sin stad med bland annat järnrör. Totalt skadades 67 människor, varav 31 immigranter, 19 poliser och 17 infödda Rosarnobor.

Efter detta hade Rosarnoborna fått mer än nog, och de illegala immigranterna bussades till andra delar av Italien. Det bestämdes också att de som saknade papper skulle lämna landet.

Analys

Vad man alltså ser i Rosarno är ett typiskt exempel på etnisk konflikt, orsakad av konkurrens om knappa resurser och kapitalistiska intressen. Ett ständigt växande antal immigranter har illegalt kommit till trakten, där arbetslösheten redan varit stor. Man kan tycka hur illa man vill om ungdomar som beskjuter andra med luftgevär, men denna typ av konflikter har sin egen dynamik och att de förr eller senare exploderar är så förutsägbart att skulden framförallt ligger hos de politiker och kapitalister som skapar dem. Om staten inte tar sitt ansvar och ser till att människor som vistas illegalt i ett land lämnar det, uppstår denna typ av händelser.

Man kan här också anlägga ett lokaldemokratiskt perspektiv, och fråga sig om Rosarnoborna ska behöva finna sig i att kapitalistiska intressen utan deras samtycke förändrar både demografin och arbetsmarknaden i deras hemtrakter på det vis som skett. Även ur ett klassperspektiv är det mycket svårt att försvara detta skapande av underproletariat och därtill hörande överprofiter. Att den svenska vänstern ändå ofta försöker göra detta, och därmed implicit också försvarar det svarta kapitalets intressen, antyder främst att det rör sig om en moralistisk medelklassentimentalitet snarare än ett klassperspektiv. Att vistas illegalt i en annan nationell arbetarklass land, och att konkurrera med denna med underlöner, är ett fall av klassförräderi. Det är knappast ett fall av internationell solidaritet.

En moralism som tangerar den rena propagandan finner vi dock på SR:s hemsida, där en artikel om händelserna beskriver det som att de illegala arbetarna gjort ”uppror”, och att de nu ”flyr” på grund av ”det våld de har utsatts för av en del av invånarna”. Den hugade kan själv jämföra skildringen av händelserna på SR med internationella nyhetsmedia nedan. Oroväckande är här även att mediakollektivet tycks försöka få oss att se det som en ointressant bagatell huruvida någon vistas lagligt eller olagligt i ett land. Detta är samtidigt en underminering av demokratin och medborgarskapet. Men som fallet Rosarno visat oss är det också en politik som förr eller senare alltid leder till bakslag.

Läs även

Pope denounces Italy immigrant clashes

Rosarno riots reopen immigration debate

Migranter förflyttade efter rasbråk

Relaterat

Saviano – Gomorra

Amy Chua – A World on the Edge

Sans papiers