BRÅ och våldtäkterna

Okategoriserade

Brottsförebyggande Rådet har nyligen släppt en studie av hur våldtäkterna förändrats mellan 1995 och 2006. Rapporten finns att läsa i PDF-form här: Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre

Dagens inlägg kommer att ta upp några av BRÅ:s viktigare slutsatser, eftersom etablerade medias notiser är ganska förvirrande (det blir inte uppenbart om man menar i absoluta eller relativa tal när man säger att vissa former av våldtäkt ökat respektive minskat).

En dramatisk ökning

Våldtäktsanmälningarna har mer än fördubblats mellan 1995 och 2006. BRÅ misstänker att detta delvis kan bero på att lagen har ändrats, och att detta innebär att brott som tidigare räknats som sexuellt utnyttjande numera klassas som våldtäkt, och även att anmälningsbenägenheten kan ha ökat (samtidigt antas mörkertalet fortsatt vara mycket högt, sannolikt anmäls bara 10-20% av alla våldtäkter). Studien tar bara upp våldtäkter mot personer äldre än 15 år, men noterar att även våldtäkterna mot barn ökat dramatiskt. Det är alltså ingen direkt munter läsning BRÅ bjuder på.

BRÅ menar dock att ökningen är reell. Man förklarar detta dels med ökad alkoholförtäring och ökade möjligheter till ytliga kontakter via bland annat internet. Detta kopplas till att kvinnors beteende alltmer kommit att likna männens. Märkligt är att BRÅ däremot inte med ett ord tar upp den hypotes om varför våldtäkterna ökat som är mycket vanlig bland folk i gemen, nämligen att det skulle finnas en koppling till den explosionsartade invandringen. Är man intresserad av den statistiken får man vända sig till ND:s studie.

Medias rapport

I medias presentation av BRÅ-rapporten påstås det bland annat att överfallsvåldtäkterna minskat. Detta är ett exempel på hur man kan förvirra människor med statistik. Överfallsvåldtäkternas andel av våldtäktsanmälningarna har förvisso minskat, men antalet överfallsvåldtäkter har ökat sedan 1995 (se tabell på sidan 52). Man kan även fråga sig varför det är så viktigt för TT:s annars korta och rudimentära sammanfattning av rapporten att påpeka att även om fallen med flera gärningsmän ökat så ska det ”inte jämställas med det vi kallar gruppvåldtäkter, påpekar Brå”. Personligen är jag paranoid nog att misstänka att det beror på kopplingarna i vanliga svenskars världsbild mellan gruppvåldtäkter och icke-svenska män.

Det påstås också att våldtäkter med inslag av våld blivit färre, men det rör sig då återigen om andelen (den statistikintresserade kan undersöka tabellen på sidan 45 själv). Om exempelvis antalet fördubblats mellan 1995 och 2006, men andelen som skadats minskat från 38 till 32%, så är det uppenbart att antalet som skadats ökat under perioden. Användandet av ”rapekit” har förövrigt ökat från 3 till 15%.

Antalet fall med flera gärningsmän har alltså ökat betydligt. De utgör nu 11% av anmälningarna. 12% är rena överfallsvåldtäkter, här är det också vanligare med flera gärningsmän och ett grövre inslag av våld.

Det är alltså ingen uppmuntrande läsning, särskilt inte som man är medveten om att det pågår ett lågintensivt etniskt krig i vårt land, där våra kvinnor är offren.

Våldtäkt är i många fall ett inslag i etnisk krigföring

Äldre inlägg på temat:

De ökande gruppvåldtäkterna och SvD:s förlorade heder